Ölüm hariç her türlü hastalığa belalara karşı okunacak dua